5 Ocak 2016 Salı

Silahların Yerlilik Oranları

Silahların Yerlilik Oranlarını belirlemek için aşağıdaki seviyeler kullanılabilir.

Seviye-1 Ürünü dışardan al yerli personel ile kullan.
Seviye-2 Ürünü yabancı ortak ile Türkiye'de montajını yap.
Seviye-3 Ürünün tasarımını ve mülki haklarını satın al yabancı ortakla Türkiye'de montajını yap.
Seviye-4 Ürünün fikri haklarını al belli özelliklerini ilaveten geliştirip yeni bir ürün adı ile özgün olarak yabancı ortakla geliştir.
Seviye-5 Ürünün tasarımından başlayarak sıfırdan kağıttan ürünün tararımını geliştir ve yabancı ortaklardan belli parçalarını al(motor,vs).
Seviye-6 Ürünü tamamen yerli imkanlarla %100 Türkiye'de geliştir ve yeni ihtiyaçlara göre ürünün sınıfını arttırarak geliştir. 
Seviye-7 Tasarım ve fikri hakları olan ürünü yabancı ortaklarla beraber o ülkelerde geliştir.